Faiz Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracında anaparayı ve istenen diğer bilgileri girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Kredi Faizi Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Vadeli Mevduat Faiz Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Yasal Faiz Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Faiz Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. %
    Örn. 10,75
  2. Örn. 12500,50
  3. Örn. 15

İlgili Hesaplamalar

Faiz nedir?

İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan getiridir. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli anlamına gelir. Bu kavram, finansal matematiğin temelini oluşturmaktadır.

Faiz nasıl hesaplanır?

Basit ve bileşik olmak üzere iki farklı yöntemle hesaplanmaktadır.

Basit faiz nasıl hesaplanır?

Sadece tek dönem için anapara üzerinden belli bir oranda getiri hesaplanmasıdır. Örnek olarak 1000 TL, 1 sene vadeli %10 yıllık faizle mevduat yapıldığında 100 TL nema elde edilecek ve anapara ile toplam sermaye 1100 TL olacaktır. (Stopaj kesintileri hariç tutulmuştur.)

Aşağıdaki formülle bulunur.

Getiri = Anapara X (Faiz Oranı / 100) X Vade

Bileşik faiz nasıl hesaplanır?

Nemalandırma sıklığına göre vade sonuna kadar her dönem sonundaki kârın anaparaya ilave edilerek yeniden yatırılması ile her devre değişen sermayeler üzerinden nema hesaplanmasıdır. Örnek olarak 1000 TL 2 sene vadeli, yıllık kâr ödemeli, %10 yıllık faizle mevduat yapıldığında 1. senenin sonunda 100 TL getiri elde edilecek ve anapara ile toplam sermaye 1100 TL olacaktır. 1100 TL ise 2. sene için tekrar yatırıldığında 110 TL getiri elde edilecek ve sonuç olarak toplam sermaye 1210 TL olacaktır. (Stopaj kesintileri hariç tutulmuştur.)

Vade sonundaki anapara ve getiri toplamı aşağıdaki formülle hesaplanır. Formülde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta faiz oranının nemalandırma sıklığı ile uyumlu olmasıdır. Yani bu formüldeki oran, 1 dönem sonunda elde edilecek getiriyi belirtmektedir. Örneğin; 1 aylık sürede %10 kâr elde ediliyor ve 3 ay sonunda elde edilecek toplam sermaye hesaplanmak isteniyorsa, formülde oran yerine 10/100, dönem sayısına ise 3 yazılmalıdır.

Vade Sonu Toplam Sermaye = Anapara X (1 + Faiz Oranı) Dönem Sayısı