Faiz Hesaplama

Aşağıdaki faiz hesaplama aracında faiz hesaplama şeklini, faiz getirisini hesaplamak istediğiniz anaparayı, faiz oranını, vadeyi ve varsa istenen diğer bilgileri girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Vadeli Mevduat Faiz Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Kredi Faizi Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Hesaplama yaptıktan sonra sayfanın devamında faiz hakkında merak edilen soruların yanıtlarını ve kullanıcılarımızın faiz hesaplama aracı ile ilgili yorumlarını bulabilirsiniz.
Faiz Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. %
    Örn. 10,75
  2. Örn. 12500,50
  3. Örn. 15
Sitene Ekle

Faiz nedir?

İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan getiridir. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli anlamına gelir. Faiz kavramı finansal matematiğin temelini oluşturmaktadır.

Faiz nasıl hesaplanır?

Faiz hesaplaması basit faiz ve bileşik faiz olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

Basit faiz nedir?

Basit faiz, sadece tek dönem için anapara üzerinden belli bir oranda getiri hesaplanan faiz türüdür. Örnek olarak 1000 TL 1 yıl vadeli %10 yıllık faizle vadeli mevduat yapıldığında vade sonunda 100 TL faiz getirisi olacaktır ve anapara ile toplam sermaye 1100 TL olacaktır. (Devletin yapacağı gelir vergisi stopaj kesintisi hariç)

Basit faiz nasıl hesaplanır?

Basit faiz hesaplamasında faiz getirisi aşağıdaki formülle hesaplanır.

Faiz Getirisi = Anapara X (Faiz Oranı / 100) X Vade

Bileşik faiz nedir?

Bileşik faiz, faizlendirme sıklığına göre vade sonuna kadar her dönem sonunda kazanılan faizin anaparaya ilave edilerek yeniden faize yatırılması ile her devre değişen sermayeler üzerinden hesaplanan faiz türüdür. Örnek olarak 1000 TL 2 yıl vadeli, yıllık faiz ödemeli, %10 yıllık faizle vadeli mevduat yapıldığında 1. yılın sonunda 100 TL faiz getirisi olacaktır ve anapara ile toplam sermaye 1100 TL olacaktır. 1100 TL ise 2. yıl için tekrar faize yatırıldığında 110 TL faiz getirisi olacak ve vade sonundaki toplam sermaye 1210 TL olacaktır.(Devletin yapacağı gelir vergisi stopaj kesintisi hariç)

Bileşik faiz nasıl hesaplanır?

Bileşik faiz hesaplamasında vade sonundaki anapara ve faiz getirisi toplamı aşağıdaki formülle hesaplanır. Formülde dikkat edilmesi gereken nokta faiz oranının faizlendirme sıklığı ile uyumlu olmasıdır.

Vade Sonu Toplam Sermaye = Anapara X (1 + Faiz Oranı) Dönem Sayısı

Faiz Hesaplama ile İlgili Hesaplamalar

dpx