Faiz Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracında hesaplama şeklini, getirisini hesaplamak istediğiniz anaparayı, faiz oranını, vadeyi ve varsa istenen diğer bilgileri girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Vadeli Mevduat Faiz Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Kredi Faizi Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Hesaplama yaptıktan sonra sayfanın devamında faiz hakkında merak edilen soruların yanıtlarını ve kullanıcılarımızın yorumlarını bulabilirsiniz.
Faiz Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. %
    Örn. 10,75
  2. Örn. 12500,50
  3. Örn. 15
Sitene Ekle

Faiz nedir?

İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan getiridir. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli anlamına gelir. Bu kavram, finansal matematiğin temelini oluşturmaktadır.

Faiz nasıl hesaplanır?

Basit ve bileşik olmak üzere iki farklı şekilde hesaplama yapılmaktadır.

Basit faiz nedir?

Sadece tek dönem için anapara üzerinden belli bir oranda getiri hesaplananmasıdır. Örnek olarak 1000 TL, 1 yıl vadeli %10 yıllık faizle vadeli mevduat yapıldığında vade sonunda 100 TL getiri olacaktır ve anapara ile toplam sermaye 1100 TL olacaktır. (Bu hesaplamada devletin yapacağı gelir vergisi stopaj kesintileri hariç tutulmuştur.)

Basit faiz nasıl hesaplanır?

Aşağıdaki formülle hesaplanır.

Getiri = Anapara X (Faiz Oranı / 100) X Vade

Bileşik faiz nedir?

Faizlendirme sıklığına göre vade sonuna kadar her dönem sonundaki getirinin anaparaya ilave edilerek yeniden yatırılması ile her devre değişen sermayeler üzerinden getiri hesaplanmasıdır. Örnek olarak 1000 TL 2 yıl vadeli, yıllık faiz ödemeli, %10 yıllık faizle vadeli mevduat yapıldığında 1. yılın sonunda 100 TL getiri olacaktır ve anapara ile toplam sermaye 1100 TL olacaktır. 1100 TL ise 2. yıl için tekrar faize yatırıldığında 110 TL getiri olacak ve vade sonundaki toplam sermaye 1210 TL olacaktır. (Bu hesaplamada devletin yapacağı gelir vergisi stopaj kesintileri hariç tutulmuştur.)

Bileşik faiz nasıl hesaplanır?

Bileşik faiz hesaplamasında vade sonundaki anapara ve getiri toplamı aşağıdaki formülle hesaplanır. Formülde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta faiz oranının faizlendirme sıklığı ile uyumlu olmasıdır. Yani bu formüldeki faiz oranı, 1 dönem sonunda elde edilecek getiriyi belirtmektedir. Örneğin; 1 aylık vadede %10 getiri elde ediliyorsa ve 3 ay sonunda elde edilecek toplam sermaye hesaplanmak isteniyorsa formülde faiz oranı yerine 10/100, dönem sayısına ise 3 yazılmalıdır.

Vade Sonu Toplam Sermaye = Anapara X (1 + Faiz Oranı) Dönem Sayısı

İlgili Hesaplamalar